شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

121,302

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

62,840

نسبت مشاهده بر مقاله

2888.14

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1496.19

تعداد مقالات ارسال شده

117

تعداد مقالات رد شده

42

درصد عدم پذیرش

36

تعداد مقالات پذیرفته شده

5

درصد پذیرش

4

فصلنامة

پژوهش در مدیریت ورزشی

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 1-148 

1. شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 1-18

10.22054/qrsm.2013.480

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر


6. طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان

صفحه 89-106

10.22054/qrsm.2013.488

حسین دربانی؛ ناصر تقی بیگلو؛ حمید قاسمی؛ محمد سررشته داری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2345-6043
شاپا الکترونیکی
2476-7069