تماس با ما

نشانی: آزاد راه مخصوص(شهید لشکری)- ورودی غربی استادیوم آزادی- روبروی هتل المپیک- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی     کدپستی:  1385743411

تلفن: 30 - 44118629                            دورنگار:44118629

ایمیل:Pe@atu.ac.ir

وب سایت: qrsm.atu.ac.ir

مدیر داخلی آقای فرزاد قصوری


CAPTCHA Image