گردشگری ورزشی: یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث گردشگری ورزشی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه گردشگری ورزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مدیریت ورزشی را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. 

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

نشریه گردشگری ورزشی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

درباره گردشگری ورزشی

 •          کشور محل چاپ : ایران
 •          ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 •          شروع انتشار: بهار  1391
 •          فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 •          شاپای چاپی:   6043-2345
 •          شاپای الکترونیکی: 7069-2476
 •          قابل دسترسی از: http//:qrsm.atu.ac.ir
 •          وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 •          نوبت‌های چاپ: فصلنامه علمی
 •          دسترسی قبلی: بلی
 •          زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •          حوزه  تخصصی: مدیریت ورزشی
 •         هزینه داوری مقاله: خیر
 •          نوع مجله: بدون رتبه
 •          دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 •          نمایه شده: ---
 •          نوع  داوری: داوری بسته با حداقل 2 داور
 •         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 •          زمان داوری: حداقل 10 هفته
 •          ایمیل مجله: qrsm@atu.ac.ir
 •          ایمیل پشتیبان: atupress@atu.ac.ir