پژوهش در مدیریت ورزشی: یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت ورزشی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت ورزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مدیریت ورزشی را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. بارگزاری مقاله و ارسال مقاله رایگان است.

نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

درباره پژوهش در مدیریت ورزشی

 •          کشور محل چاپ : ایران
 •          ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 •          شروع انتشار: بهار  1391
 •          فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 •          شاپای چاپی:   6043-2345
 •          شاپای الکترونیکی: 7069-2476
 •          قابل دسترسی از: http//:qrsm.atu.ac.ir
 •          وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 •          نوبت‌های چاپ: فصلنامه علمی
 •          دسترسی قبلی: بلی
 •          زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •          حوزه  تخصصی: مدیریت ورزشی
 •         هزینه داوری مقاله: خیر
 •          نوع مجله: بدون رتبه
 •          دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 •          نمایه شده: ---
 •          نوع  داوری: داوری بسته با حداقل 2 داور
 •         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 •          زمان داوری: حداقل 10 هفته
 •          ایمیل مجله: qrsm@atu.ac.ir
 •          ایمیل پشتیبان: atupress@atu.ac.ir