تأثیر اقتصادی گردشگری ورزشی مسابقات بینالمللی تور دوچرخه سواری آذربایجان

فریبا عسکریان؛ افشار جعفری

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11010

چکیده
  بررسی تأثیر صنعت نوین گردشگری ورزشی یکی از اقتصادیترین فعالیتها در فرایند رشد ملی است. تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر اقتصادی گردشگری ورزشی مسابقات بینالمللی تور دوچرخهسواری آذربایجان انجام گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و به شکل پیمایشی، انجام پذیرفت. جامعه و نمونۀ آماری تحقیق یکسان و شامل 6 تیم خارجی و 8 تیم داخلی ...  بیشتر

تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد

انیس منیعی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11011

چکیده
  تجارت الکترونیک طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد آنان بود. روش تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی و دادهها به شکل الکترونیکی جمعآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، تمام افراد ایرانی است که طی سال 95-1394 حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی ...  بیشتر

تحلیل دلایل حضور تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۸ و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره

مهرداد محرم زاده؛ فرهاد فتحی؛ محمد سیوان نوری

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11014

چکیده
  هدف: تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که دلیل حضور آن‌ها در رقابت­های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، تعیین دلیل­های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. روش­شناسی: پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری آن کلیه تماشاگران تیم ملی ایران ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی بر مدیریت فروش انواع بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی و ارائه الگو در ایران

ناهید اتقیا؛ لیلا زکی زاده

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، صفحه 75-100

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی مدیریت فروش بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی کشورهای سراسر دنیا و ارائه یک الگو متناسب با شرایط ایران بود. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و به روش کیفی بوده است. جامعه آماری کلیه کشورهای سراسر دنیا بودند و نمونه آماری این پژوهش عبارت بودند از آمریکا، انگلستان، استرالیا، چین، کره جنوبی، فنلاند، کانادا، قطر، ...  بیشتر

بررسی دامنه تاب‌آوری مشتری با تحلیلی بر حد مطلوب، قابل قبول و ادراک شده از آمیخته بازاریابی ورزشی (مورد مطالعه: مجموعه ورزشی کوثر)

سید مسلم علوی؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ ابوالقاسم ابراهیمی

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، صفحه 101-130

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11016

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی دامنه تاب­آوری مشتری با تحلیلی بر شکاف انتظاراتی تا ادراکی از عناصر مختلف آمیخته بازاریابی در یک مجموعه ورزشی می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده توصیفی/ پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مشتریان مجموعه ورزشی کوثر در شهر شیراز می­باشند که از این میان با توجه به فرمول کوکران نمونه­ای ...  بیشتر

تعیین موقعیت استراتژیک بازاریابی فدراسیون والیبال

حسین اکبری یزدی؛ سجاد نعمت زاده

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11017

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تعیین موقعیت استراتژیک بازاریابی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که با استفاده از پرسشنامه، داده‌ها جمع‌آوری شدند. برای طراحی پرسشنامه برای تحلیل محیط داخلی سازمان از مدل 5 M+F استفاده شد و برای تحلیل محیط بیرونی از زنجیره ارزش پورتر و PEST استفاده گردید و برای ...  بیشتر