تعداد مقالات: 42
1. ویژگی های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-24

10.22054/qrsm.2013.381

افشار هنرور؛ علیرضا قنبری فیروزآبادی؛ مهدی خطیب زاده


3. بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-16

فرزاد غفوری؛ فرزاد خواجه؛ حبیب هنری


4. شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 1-18

10.22054/qrsm.2013.480

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر


5. بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه‌های ورزش قهرمانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-16

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محمد رحیمی


6. ارتباط نقش‌های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه‌های گروهی با توسعه ورزش دانش‌آموزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-16

زهرا مرادی؛ مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ فهیمه نگین تاجی


7. مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشیدر بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی (2004 – 1996)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 17-36

فرشاد تجاری؛ الهام فرهاد فر؛ علی زارعی


8. بررسی عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 17-34

رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ صلاح دستوم


10. ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-34

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ محمد سررشته‌داری؛ اکبر جابری


11. بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 19-38

10.22054/qrsm.2013.481

فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ مهدی مرادی؛ جواد خزائی پول


12. نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 25-42

10.22054/qrsm.2013.384

اکبر جابری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ فرزانه مظلومی سوینی


13. بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات شهربازی های روباز شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-50

پوریا ازگلی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی


14. رابطه مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 35-58

فاطمه بهمنی؛ نادیا حمزه لو؛ محبوبه تقوی؛ غلامعلی کارگر


15. رابطه بین میزان خلاقیت مربیان با عملکرد تیم‏های ورزشی آنها

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-50

غلامرضا شعبانی بهار؛ علی یلفانی؛ جواد اقبالیان


16. ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 37-56

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ فروغ فتاحی مسرور؛ صلاح دستوم


17. مقایسه بهره وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 39-64

10.22054/qrsm.2013.482

احمد محمودی؛ حسن قامتی؛ احمد نیک سرشت


18. ارتباط سبک رهبری (تحول گرا و عمل گرا) و عزت نفس مدیران ورزش کشور

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 44-58

10.22054/qrsm.2013.387

مریم دباغ طربقه ی؛ رضا صابونچی؛ حسین پورسلطانی زرندی


19. تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مؤلفه‌های ورزش با تأکید بر نظریه‏ های نابرابری جنسیتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 51-74

آزیتا شهپرتوفیق؛ سارا کشکر؛ محمود باهمت؛ ابراهیم دلدار


21. بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست‏های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه‏های تهران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-72

غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ بهاره خسروی راد


22. تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 59-80

10.22054/qrsm.2013.389

فهیمه نگین تاجی؛ مهدی مرادی؛ زهرا مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی


23. تحلیل عاملی فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 59-80

اکبر فرید فتحی؛ جواد شهلایی


24. مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 65-76

10.22054/qrsm.2013.483

محمد گشتاسبی؛ عبدالحمید احمدی؛ فهیمه نگین تاجی؛ کفایت نگین تاجی


25. رابطه مسئولیت‌پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 73-88

ابوالقاسم عیسی مراد؛ نوشین جماعت لو


شماره‌های پیشین نشریه