دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 1-148 
1. شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 1-18

10.22054/qrsm.2013.480

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر


6. طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان

صفحه 89-106

10.22054/qrsm.2013.488

حسین دربانی؛ ناصر تقی بیگلو؛ حمید قاسمی؛ محمد سررشته داری