ارتباط نقش‌های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه‌های گروهی با توسعه ورزش دانش‌آموزی

زهرا مرادی؛ مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ فهیمه نگین تاجی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 1-16

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش تعیین میزان ارتباط بین نقش­های چهارگانه رسانه­های گروهی (اطلاع­رسانی، آموزشی، فرهنگ­سازی، مشارکت اجتماعی) با توسعه ورزش­ دانش­آموزی است. روش تحقیق همبستگی، روش اجرا پیمایشی و گردآوری داده­ها به صورت میدانی بود. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق­ساخته 48 سؤالی استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب

اکبر فرید فتحی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 17-36

چکیده
  این پژوهش کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب را از نظر جذابیت و قابلیت استفاده و طبق نظر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی کرده است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که به صورت اینترنتی و توسط 521 نمونه آماری تکمیل گردید، انجام شد. وب سایت فدراسیون‌های فوتبال، کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، دو ...  بیشتر

ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ فروغ فتاحی مسرور؛ صلاح دستوم

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 37-56

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین ادراک از منابع قدرت مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جودوکاران لیگ برتر تشکیل می­دادند. در این تحقیق نمونه آماری 115 جودوکار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­های اطلاعات فردی، پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست‏های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه‏های تهران

غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ بهاره خسروی راد

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 57-72

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین وضعیت موجود شرایط احراز پست­های مدیریتی مراکز ورزشی دانشگاه­ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب بود. به این منظور نگرش مدیران ورزشی در دو بخش آموزشی و اجرایی دانشگاه­های دولتی تهران مورد بررسی قرار گرفت که تعداد آنها 56 نفر بود و به دلیل محدودیت این تعداد، نمونه­گیری صورت نگرفت. گردآوری داده­ها به شکل ...  بیشتر

رابطه مسئولیت‌پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج

ابوالقاسم عیسی مراد؛ نوشین جماعت لو

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 73-88

چکیده
  مسئولیت‌پذیری یکی از مؤلفه‌های وظایف اجتماعی است که رابطه مستقیمی با سلامت روان دارد بنابراین پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج پرداخته است. به این منظور 70 نفر از بانوان ورزشکار آماتور در رشته پیلاتس از باشگاه‌های کرج به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی

آزیتا شهپرتوفیق؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 89-104

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی چالش­های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه­ی راه­کارهای اصلاحی می­باشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش­های گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ...  بیشتر

عوامل مؤثر در موقعیت اجتماعی دبیران تربیت بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان متوسطه شهر اصفهان

مسعود نادریان جهرمی؛ اکبر جابری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 105-121

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پایگاه اجتماعی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش­آموزان مقطع متوسطه در شهر اصفهان بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده­اند. با استفاده از فرمول تعداد 310 نفر به صورت نمونه­گیری تصادفی هدفمند به عنوان ...  بیشتر