بررسی عوامل مؤثر در گردشگری و توسعه ورزش‌های آبی دریاچه شورابیل اردبیل

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری؛ رسول جوان امانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.53173.115

چکیده
  این مطالعه سعی بر آن دارد که با تمرکز بر بخشی از ویژگی‌های ساختاری، نهادی، سیاسی، فرهنگی و زمینه‌ای استان اردبیل در درون زمینه‌ها و فرصت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی و فرهنگی، ورزشی ایران، یک مدل به‌منظور گونه شناسی انواع فرصت‌های گردشگری و اکوتوریسم –ورزشی این استان را به‌طور عام و فرصت‌های گردشگری ورزشی و اکووتوریسم در اطراف ...  بیشتر