نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این مطالعه سعی بر آن دارد که با تمرکز بر بخشی از ویژگی‌های ساختاری، نهادی، سیاسی، فرهنگی و زمینه‌ای استان اردبیل در درون زمینه‌ها و فرصت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی و فرهنگی، ورزشی ایران، یک مدل به‌منظور گونه شناسی انواع فرصت‌های گردشگری و اکوتوریسم –ورزشی این استان را به‌طور عام و فرصت‌های گردشگری ورزشی و اکووتوریسم در اطراف دریاچه شورابیل را به‌طور خاص ارائه نماید. بدین منظور با استفاده از یک‌گونه شناسی، مدلی ایدئال از ترکیب (دسته‌های) فعالیت‌های ورزشی-تفریحی در محیط خشکی و آبی ارائه، با استفاده از تحلیل سوات، فرضیاتی تدوین و متعاقب آن طی یک سلسله بررسی و تحلیل (با استفاده از متد سوات)- با تشکیل پنلی از متخصصین در حوزه‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گردشگری و مدیریت استراتژیک فرصت‌ها، تهدیدات، نقاط ضعف و قوت این امکان مورد تحلیل، بررسی و مداقه قرار گرفت- مشخص شد که سه دسته از پنج فرضیه فرعی مرتبط با امکان‌پذیری توسعه گردشگری ورزش‌های آبی پیشنهادشده، در سطح دریاچه شورابیل به‌شدت قابلیت اجرایی دارد لیکن دو فرضیه که مرتبط با موقعیت و وضعیت اقتصادی و نهادی مرتبط بود رد شد، یعنی توسعه ورزش‌های آبی در دریاچه شورابیل دارای ملاحظات نهادی و اقتصادی است که حتماً می‌بایست توسط مسئولان اجرای و خط‌مشی گذاران لحاظ گردند.

کلیدواژه‌ها