پیشبینها و پیامدهای وفاداری تماشاگران ورزشی: مطالعه تماشاگران ایرانی لیگ جهانی والیبال

علیرضا الهی؛ فرهاد فتحی

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، ، صفحه 49-78

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11107

چکیده
  سازمانها تنها در صورتی به عمر خود ادامه میدهند که درجهای از وفاداری را در مشتریان خود ایجاد کرده باشند. اگر کالا وخدمات انتظارات مشتری را برآورده کند در او احساس رضایت ایجاد میشود در نتیجه مشتری وفادار سازمان خواهد شد وبا حضور مجدد خود و تشویق دیگران به حضور و خرید مجدد به بقای آن سازمان و شرکت کمک میکند. هدف از اینپژوهش بررسی پیشبینها ...  بیشتر

تحلیل دلایل حضور تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۸ و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره

مهرداد محرم زاده؛ فرهاد فتحی؛ محمد سیوان نوری

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11014

چکیده
  هدف: تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که دلیل حضور آن‌ها در رقابت­های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، تعیین دلیل­های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. روش­شناسی: پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری آن کلیه تماشاگران تیم ملی ایران ...  بیشتر