بررسی موانع حضور معلولین، نابینایان و ناشنوایان شهر اراک در ورزش‌های همگانی

فاطمه بهمنی؛ حمیده بخشایش؛ نادیا حمزه لو

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 75-86

چکیده
  هدف تحقیق بررسی موانع حضور معلولین، نابینایان وناشنوایان شهر اراک در ورزش‌های همگانیبود. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است که به روش میدانی انجام شد. کلیه معلولین (جسمی- حرکتی و کم توان ذهنی)، نابینایان و ناشنوایان (غیر ورزشکار) شهر اراک به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. 60 نفر از این جامعه آماری پرسشنامه‌های توزیع‌شده را ...  بیشتر

رابطه مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان

فاطمه بهمنی؛ نادیا حمزه لو؛ محبوبه تقوی؛ غلامعلی کارگر

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 35-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ مدیران و معاونین اداره‏های تربیت بدنی شهرستان­های استان مرکزی، رئیسان و نائب رئیسان هیئت‏های ورزشی بود (121 ...  بیشتر