اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران

مصطفی افشاری؛ میر حسن سید عامری؛ حبیب هنری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11098

چکیده
  در هزاره سوم اقتصاد و شرایط اقتصادی از اصلیترین چالشهای پیشه رو برای سازمان ها بوده است. ورزشو سازمان های ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این پژوهش باهدف بررسی اقتصاد مقاومتی و نقشآندر توسعه اقتصادی صنعت ورزش تدوین گردیده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانیصورت گرفته است. جامعه این پژوهش متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت ...  بیشتر

رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

ریحانه راموز؛ حبیب هنری؛ زهرا مرادی؛ مریم السادات طباطبایی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.393

چکیده
  هدف تحقیق، رابطه بین بهره­گیری از تلفن همراه و ویژگی­های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی است. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری داده­ها میدانی بود.جامعه آماری شامل1635 نفر بود و حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان 313 نفر تعیین و340 پرسشنامه جمع آوری شد، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. از پرسشنامه­های ...  بیشتر

بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی

آزیتا شهپرتوفیق؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 89-104

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی چالش­های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه­ی راه­کارهای اصلاحی می­باشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش­های گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ...  بیشتر

اولویت بندی زیرمؤلفه‏ های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن‏آوری- اطلاعات مربیان تیم‏های ملی جمهوری اسلامی ایران

محسن رئیسی نژاد؛ حبیب هنری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مقایسه زیر مؤلفه­های موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن­آوری اطلاعات مربیان تیم­های ملی جمهوری اسلامی ایران می­باشد. روش تحقیق مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی و روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری شامل مربیان تیم­های ملی اعزامی به شانزدهمین دوره بازی­های آسیایی گوانگ­ژو، که تعداد آنها 42 نفر ...  بیشتر

بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه‌های ورزش قهرمانی

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محمد رحیمی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف تحقیق بررسی وضعیت رسانه­های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه­ها و ابعاد مختلف ورزش قهرمانی است.روش تحقیق توصیفی- مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و اطلاعات آن به صورت میدانی جمع­آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزه­ رسانه و ورزش کشور و همچنین ورزشکاران ملی­پوش بود. نمونه آماری تحقیق شامل 150 نفر و ...  بیشتر