نویسنده = سجاد نعمت زاده
تعداد مقالات: 2
1. تعیین رابطه ی حامی مالی با ارزش ویژهی نشان تجاری

دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 146-169

10.22054/qrsm.2019.11110

مرجان صفاری؛ سجاد نعمت زاده


2. تعیین موقعیت استراتژیک بازاریابی فدراسیون والیبال

دوره 8، شماره 8، تابستان 1398

10.22054/qrsm.2019.11017

حسین اکبری یزدی؛ سجاد نعمت زاده