کلیدواژه‌ها = سبک تصمیم گیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 1-30

10.22054/qrsm.2019.11105

معصومه عبدلی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد