بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی؛ مهدی رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qrsm.2022.8899.34

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف،‌ بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت. بر این اساس جامعه آماری را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل داد و به دلیل اجرای تحلیل عاملی،170 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت بومی سازی ابزار اندازه گیری، از پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته براساس پرسشنامه ریگو و کانها (2008) استفاده ...  بیشتر

شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/qrsm.2013.480

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می­باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در آن 307 نفر از کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه­های استاندارد مدیریت زمان با(89/0 =α) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی جزنی(76/0 =α) ...  بیشتر