بررسی نگرش مدیران ورزشی استان مرکزی به بازاریابی

محسن اسمعیلی؛ شمس الدین رضایی؛ طهماسب شیروانی؛ مصطفی افشاری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 23-62

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11099

چکیده
  امروزه دستیابی به منابع مالی و حمایتی یکی از دغدغه های اصلی هیئت های ورزشی می باشد که لازمه آنداشتن نگرش مناسب در حوزه بازاریابی است. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نگرش مدیرانهیئت های ورزشی به بازاریابی ورزشی به عنوان مقدمه ای جهت انجام فعالیت های عملیاتی بود. جامعهآماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه هیئتهای ورزشی استان مرکزی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشیدر بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی (2004 – 1996)

فرشاد تجاری؛ الهام فرهاد فر؛ علی زارعی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 17-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در سه دوره از بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی 1996 الی 2004 می­باشد. نمونه­ها به روش نمونه­گیری هدفدار انتخاب شده­اند. از مطالعه کتابخانه­ای استفاده شده و روش تحقیق از نوع گذشته­نگر، کاربردی و توصیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که پخش تلویزیونی و خبررسانی، مجموع بینندگان ...  بیشتر