نویسنده = آزیتا شهپر توفیق
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا.

دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 79-106

10.22054/qrsm.2019.11108

آزیتا شهپر توفیق؛ سید محمد کاشف؛ ابراهیم دلدار