بررسی انگیزه های خرید اینترنتی محصولات ورزشی از راه شبکه های اجتماعی تلگرام

مهرداد محرم زاده؛ سعیده فتاح

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11106

چکیده
  یکی از با اهمیت ترین شیوه های جدید خرید در خرده فروشی های غیر فیزیکی، خرید اینترنتی است. رشدسریع و استفاده روزافزون از فناوری های رایانه ای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگانخرده فروش و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار مؤثرتر، ارتباط برقرار کنند. یکی از شیوه هایخرید اینترنتی خرید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام است. هدف ...  بیشتر