مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشیدر بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی (2004 – 1996)

فرشاد تجاری؛ الهام فرهاد فر؛ علی زارعی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 17-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در سه دوره از بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی 1996 الی 2004 می­باشد. نمونه­ها به روش نمونه­گیری هدفدار انتخاب شده­اند. از مطالعه کتابخانه­ای استفاده شده و روش تحقیق از نوع گذشته­نگر، کاربردی و توصیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که پخش تلویزیونی و خبررسانی، مجموع بینندگان ...  بیشتر