نویسنده = ابراهیم دلدار
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا.

دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 79-106

10.22054/qrsm.2019.11108

آزیتا شهپر توفیق؛ سید محمد کاشف؛ ابراهیم دلدار


2. تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مؤلفه‌های ورزش با تأکید بر نظریه‏ های نابرابری جنسیتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 51-74

آزیتا شهپرتوفیق؛ سارا کشکر؛ محمود باهمت؛ ابراهیم دلدار