بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست‏های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه‏های تهران

غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ بهاره خسروی راد

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 57-72

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین وضعیت موجود شرایط احراز پست­های مدیریتی مراکز ورزشی دانشگاه­ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب بود. به این منظور نگرش مدیران ورزشی در دو بخش آموزشی و اجرایی دانشگاه­های دولتی تهران مورد بررسی قرار گرفت که تعداد آنها 56 نفر بود و به دلیل محدودیت این تعداد، نمونه­گیری صورت نگرفت. گردآوری داده­ها به شکل ...  بیشتر

تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مؤلفه‌های ورزش با تأکید بر نظریه‏ های نابرابری جنسیتی

آزیتا شهپرتوفیق؛ سارا کشکر؛ محمود باهمت؛ ابراهیم دلدار

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 51-74

چکیده
  رسانه‏ها از مهمترین ابزارها برای انتقال پیام‏ها، اخبار و اطلاعات گوناگون هستند. این ابزار که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار می‏گیرد، در حال انتقال پیام‏هایی است که در جهت منافع و اهداف آنها باشد. در حیطه ورزش نیز این مسئله پررنگ است. از بین انواع رسانه­ها، نشریات از جمله، مجله از توجه ویژه­ای در میان مردم برخوردار ...  بیشتر

رابطه مؤلفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون‏های ورزشی منتخب

رزگار محمدی؛ سارا کشکر

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 97-116

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه­های هوش سازمانی و بهره­وری منابع انسانی در فدراسیون­های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان 10 فدراسیون ورزشی منتخب می‏باشد. و حجم نمونه آماری تعداد 165 نفر از این جامعه است. در این تحقیق، از پرسشنامه هوش سازمانی ...  بیشتر

رابطۀ تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی

سارا کشکر؛ محمد احسانی؛ حمید قاسمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 119-142

چکیده
  تحصیلات و اثر آن بر میزان شرکت در ورزش تفریحی یعنی ورزشی که فرد در زمان فراغت خود در آن حضور می‏یابد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 1200 نفر از زنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری با روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای خوشه‏ای بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را که توسط محقَق ساخته و روایی و اعتبارسنجی (93/0=α) ...  بیشتر