شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.480

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می­باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در آن 307 نفر از کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه­های استاندارد مدیریت زمان با(89/0 =α) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی جزنی(76/0 =α) ...  بیشتر

بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست‏های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه‏های تهران

غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ بهاره خسروی راد

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 57-72

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین وضعیت موجود شرایط احراز پست­های مدیریتی مراکز ورزشی دانشگاه­ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب بود. به این منظور نگرش مدیران ورزشی در دو بخش آموزشی و اجرایی دانشگاه­های دولتی تهران مورد بررسی قرار گرفت که تعداد آنها 56 نفر بود و به دلیل محدودیت این تعداد، نمونه­گیری صورت نگرفت. گردآوری داده­ها به شکل ...  بیشتر

رابطه مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان

فاطمه بهمنی؛ نادیا حمزه لو؛ محبوبه تقوی؛ غلامعلی کارگر

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 35-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ مدیران و معاونین اداره‏های تربیت بدنی شهرستان­های استان مرکزی، رئیسان و نائب رئیسان هیئت‏های ورزشی بود (121 ...  بیشتر

مطالعه نقش ویژگی‏های فردی بر بروز عوامل استرس‏زای شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار

غلامعلی کارگر؛ حسین بیگدلی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 51-76

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین عوامل استرس­زای شغلی و ویژگی‏های فردی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار بود. جامعه آماری شامل 120 دبیر از مدارس شهرستان شهریار بود که تعداد 92 نفر با استفاده از جدول کرجسای مورگان به عنوان جامعه نمونه تحقیق تعیین گردید. روش انجام این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی ...  بیشتر