نویسنده = صدیقه حیدری نژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 1-30

10.22054/qrsm.2019.11105

معصومه عبدلی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


2. تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد

دوره 8، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 23-46

10.22054/qrsm.2019.11011

انیس منیعی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد