بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست‏های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه‏های تهران

غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ بهاره خسروی راد

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 57-72

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین وضعیت موجود شرایط احراز پست­های مدیریتی مراکز ورزشی دانشگاه­ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب بود. به این منظور نگرش مدیران ورزشی در دو بخش آموزشی و اجرایی دانشگاه­های دولتی تهران مورد بررسی قرار گرفت که تعداد آنها 56 نفر بود و به دلیل محدودیت این تعداد، نمونه­گیری صورت نگرفت. گردآوری داده­ها به شکل ...  بیشتر