نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

اکبر جابری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ فرزانه مظلومی سوینی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.384

چکیده
  چکیده امروزه جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه­ها یکی از دغدغه­های اصلی در فوتبال حرفه­ای و صنعت ورزش می­باشد که می­تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه­ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات تماشاگران در خصوص نقش  بهبود خدمات در ورزشگاه­ها بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر

عوامل مؤثر در موقعیت اجتماعی دبیران تربیت بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان متوسطه شهر اصفهان

مسعود نادریان جهرمی؛ اکبر جابری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 105-121

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پایگاه اجتماعی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش­آموزان مقطع متوسطه در شهر اصفهان بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده­اند. با استفاده از فرمول تعداد 310 نفر به صورت نمونه­گیری تصادفی هدفمند به عنوان ...  بیشتر