نویسنده = سارا کشکر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست‏های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه‏های تهران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-72

غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ بهاره خسروی راد


2. تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مؤلفه‌های ورزش با تأکید بر نظریه‏ های نابرابری جنسیتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 51-74

آزیتا شهپرتوفیق؛ سارا کشکر؛ محمود باهمت؛ ابراهیم دلدار


4. رابطۀ تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 119-142

سارا کشکر؛ محمد احسانی؛ حمید قاسمی


شماره‌های پیشین نشریه