نویسنده = مهدی مرادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 19-38

10.22054/qrsm.2013.481

فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ مهدی مرادی؛ جواد خزائی پول


2. تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 59-80

10.22054/qrsm.2013.389

فهیمه نگین تاجی؛ مهدی مرادی؛ زهرا مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی


3. ارتباط نقش‌های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه‌های گروهی با توسعه ورزش دانش‌آموزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-16

زهرا مرادی؛ مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ فهیمه نگین تاجی


شماره‌های پیشین نشریه