نویسنده = فهیمه نگین تاجی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 59-80

10.22054/qrsm.2013.389

فهیمه نگین تاجی؛ مهدی مرادی؛ زهرا مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی


2. ارتباط نقش‌های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه‌های گروهی با توسعه ورزش دانش‌آموزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-16

زهرا مرادی؛ مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ فهیمه نگین تاجی


شماره‌های پیشین نشریه