کلیدواژه‌ها = گردشگران ورزشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 19-38

10.22054/qrsm.2013.481

فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ مهدی مرادی؛ جواد خزائی پول


2. ویژگی های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-24

10.22054/qrsm.2013.381

افشار هنرور؛ علیرضا قنبری فیروزآبادی؛ مهدی خطیب زاده


شماره‌های پیشین نشریه