نویسنده = محمود گودرزی
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط نقش‌های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه‌های گروهی با توسعه ورزش دانش‌آموزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-16

زهرا مرادی؛ مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ فهیمه نگین تاجی


2. ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-34

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ محمد سررشته‌داری؛ اکبر جابری


3. بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه‌های ورزش قهرمانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-16

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محمد رحیمی


شماره‌های پیشین نشریه