نویسنده = احمد نیک سرشت
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه بهره وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 39-64

10.22054/qrsm.2013.482

احمد محمودی؛ حسن قامتی؛ احمد نیک سرشت


شماره‌های پیشین نشریه