کلیدواژه‌ها = تحلیل SWOT
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 77-106

عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ مهدی گودرزی


شماره‌های پیشین نشریه