نویسنده = ابوالفضل فراهانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شرکت کننده در فعالیت‏های ورزشی منظم گروهی و انفرادی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 117-136

فاطمه باشقره؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی


2. طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 77-106

عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ مهدی گودرزی