نویسنده = فاطمه باشقره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شرکت کننده در فعالیت‏های ورزشی منظم گروهی و انفرادی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 117-136

فاطمه باشقره؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی