نویسنده = ناصر تقی بیگلو
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 89-106

10.22054/qrsm.2013.488

حسین دربانی؛ ناصر تقی بیگلو؛ حمید قاسمی؛ محمد سررشته داری


شماره‌های پیشین نشریه