نویسنده = حسین دربانی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 89-106

10.22054/qrsm.2013.488

حسین دربانی؛ ناصر تقی بیگلو؛ حمید قاسمی؛ محمد سررشته داری


2. بررسی وضعیت ایمنی سالن‌های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه از دیدگاه مدیران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 113-127

10.22054/qrsm.2013.396

رضا سلیمانی مقدم؛ مهدی ناظمی؛ حسین دربانی؛ ایرج عیوضی