نویسنده = فهیمه نگین تاجی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 65-76

10.22054/qrsm.2013.483

محمد گشتاسبی؛ عبدالحمید احمدی؛ فهیمه نگین تاجی؛ کفایت نگین تاجی