فصلنامة

گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی: یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث گردشگری ورزشی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه گردشگری ورزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مدیریت ورزشی را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. 

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

نشریه گردشگری ورزشی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

معصومه عبدلی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11105

چکیده
  افراد مختلف جامعه رفتار خرید متفاوتی دارند. بازاریابان پیوسته به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم خریدمشتریان هستند. هدف این تحقیق، بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی بود. روش تحقیقتوصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیقکلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. ...  بیشتر

بررسی انگیزه های خرید اینترنتی محصولات ورزشی از راه شبکه های اجتماعی تلگرام

مهرداد محرم زاده؛ سعیده فتاح

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11106

چکیده
  یکی از با اهمیت ترین شیوه های جدید خرید در خرده فروشی های غیر فیزیکی، خرید اینترنتی است. رشدسریع و استفاده روزافزون از فناوری های رایانه ای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگانخرده فروش و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار مؤثرتر، ارتباط برقرار کنند. یکی از شیوه هایخرید اینترنتی خرید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام است. هدف ...  بیشتر

پیشبینها و پیامدهای وفاداری تماشاگران ورزشی: مطالعه تماشاگران ایرانی لیگ جهانی والیبال

علیرضا الهی؛ فرهاد فتحی

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، صفحه 49-78

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11107

چکیده
  سازمانها تنها در صورتی به عمر خود ادامه میدهند که درجهای از وفاداری را در مشتریان خود ایجاد کرده باشند. اگر کالا وخدمات انتظارات مشتری را برآورده کند در او احساس رضایت ایجاد میشود در نتیجه مشتری وفادار سازمان خواهد شد وبا حضور مجدد خود و تشویق دیگران به حضور و خرید مجدد به بقای آن سازمان و شرکت کمک میکند. هدف از اینپژوهش بررسی پیشبینها ...  بیشتر

شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا.

آزیتا شهپر توفیق؛ سید محمد کاشف؛ ابراهیم دلدار

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، صفحه 79-106

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11108

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی در کمیته ملیالمپیک ج.ا.ا. بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی- پیمایشیاست و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته میباشد. جامعهی آماری این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی (کلیهمدیران کمیته ملی المپیک)( 64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا ...  بیشتر

تعیین رابطه ی حامی مالی با ارزش ویژهی نشان تجاری

مرجان صفاری؛ سجاد نعمت زاده

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، صفحه 146-169

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازار مبل ایران به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال با ارزش ویژهی نشانتجاری مبتنی بر مشتری بود و روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی میباشد که با توجه به نرمال بودن دادههااز ماتریس ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نمونه آماری تحقیق حاضر 375 نفر از دانشجویان دانشگاه-های تهران بودند که به روش نمونهگیری در دسترس ...  بیشتر

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شرکت کننده در فعالیت‏های ورزشی منظم گروهی و انفرادی

فاطمه باشقره؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 117-136

چکیده
  این پژوهش، با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت‏کننده در فعالیت‏های ورزشی منظم گروهی و انفرادی مدارس متوسطه دخترانه استان گلستان، با روش علّی- مقایسه‏ای انجام شده است. آزمودنی‏های پژوهش 252 نفر بودند که به سه گروه تقسیم شدند: 84 نفر ورزشکار رشته‏های انفرادی، 84 نفر ورزشکار رشته‏های گروهی و 84 نفر غیر ورزشکار. ابزار اندازه ...  بیشتر

رابطه مؤلفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون‏های ورزشی منتخب

رزگار محمدی؛ سارا کشکر

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 97-116

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه­های هوش سازمانی و بهره­وری منابع انسانی در فدراسیون­های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان 10 فدراسیون ورزشی منتخب می‏باشد. و حجم نمونه آماری تعداد 165 نفر از این جامعه است. در این تحقیق، از پرسشنامه هوش سازمانی ...  بیشتر

طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان

حسین دربانی؛ ناصر تقی بیگلو؛ حمید قاسمی؛ محمد سررشته داری

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.488

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی در استان زنجان بود. جامعه آماری این پژوهش را اساتید تربیت بدنی دانشگاه، مربیان تحصیل کرده، ورزشکاران تحصیل- کرده، فارغ التحصیلان و دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی، که مجموع آن­ها 45 نفر بودند که به علت محدودیت جامعه آماری، نمونه به صورت کل شمار انتخاب شد. ابزار جمع آوری ...  بیشتر

طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان

عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ مهدی گودرزی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 77-106

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر از (اساتید تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی، مدیران کل تربیت بدنی، مدیرعامل­های باشگاه‏های حاضر در لیگ‏های برترکشور ...  بیشتر

بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه‌های ورزش قهرمانی

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محمد رحیمی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف تحقیق بررسی وضعیت رسانه­های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه­ها و ابعاد مختلف ورزش قهرمانی است.روش تحقیق توصیفی- مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و اطلاعات آن به صورت میدانی جمع­آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزه­ رسانه و ورزش کشور و همچنین ورزشکاران ملی­پوش بود. نمونه آماری تحقیق شامل 150 نفر و ...  بیشتر

تدوین مُدل ارتباطی مدیریت استعداد با سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

احمد محمودی؛ محمد بستاکی؛ محمد حسین قربانی؛ سیمین پاکروان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.62493.124

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی مدیریت استعداد با سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می‌باشد. روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی همبستگی می‌باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی

سارا یزدان پناه؛ میر حسن سید عامری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.52255.114

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکار های توسعه حقوق ورزشی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. نوع پژوهش کاربردی و به شیوۀ آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی 11 نفر از روسای هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی و اساتید دانشگاهی بودند. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در گردشگری و توسعه ورزش‌های آبی دریاچه شورابیل اردبیل

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری؛ رسول جوان امانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.53173.115

چکیده
  این مطالعه سعی بر آن دارد که با تمرکز بر بخشی از ویژگی‌های ساختاری، نهادی، سیاسی، فرهنگی و زمینه‌ای استان اردبیل در درون زمینه‌ها و فرصت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی و فرهنگی، ورزشی ایران، یک مدل به‌منظور گونه شناسی انواع فرصت‌های گردشگری و اکوتوریسم –ورزشی این استان را به‌طور عام و فرصت‌های گردشگری ورزشی و اکووتوریسم در اطراف ...  بیشتر

بررسی و ارائه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر استعدادیابی ورزشکاران نخبه کاراته ایران

سمیه خانزاده؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.61366.123

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در استعدادیابی ورزشکاران نخبه کاراته ایران بود. باتوجه به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی استفاده شد، در ادامه و به صورت هدفمند و تا رسیدن به مرحله اشباع نظریه و داده ها ، مصاحبه با 16 نفر از صاحبنظران کاراته کا و آگاه به موضوع پژوهش ادامه یافت. در کدگذاری محوری نشان های نهایی ...  بیشتر

تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

محمد رحیم؛ مهرزاد حمیدی؛ نازنین راسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.58992.121

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بود. روش: پژوهش به روش آمیخته انجام گردید و در بخش کیفی سیزده عضو شورای راهبردی در تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه مشارکت داشتند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری متشکل از 120 نفر از معاونین تربیت بدنی و سلامت استانها ، روسا و کارشناسان ...  بیشتر

بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی؛ مهدی رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.8899.34

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف،‌ بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت. بر این اساس جامعه آماری را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل داد و به دلیل اجرای تحلیل عاملی،170 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت بومی سازی ابزار اندازه گیری، از پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته براساس پرسشنامه ریگو و کانها (2008) استفاده ...  بیشتر

تعیین وضعیت مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مصطفی سلطانی؛ ابراهیم جوادی نظام آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.63594.129

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. برای اجرای این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده گردید، 1- پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع و 2- پرسشنامه اطلاعات فردی. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارمندان، ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول:
زهرا سلمان

سردبیر:
حبیب هنری


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 2345-6043

شاپا الکترونیکی: 2980-9932