ویژگی های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی در ایران

افشار هنرور؛ علیرضا قنبری فیروزآبادی؛ مهدی خطیب زاده

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.381

چکیده
  چکیده  امروزه اهمیت بازاریابی گردشگری ورزشی به عنوان یکی از شاخه های مطالعاتی گردشگری ورزشی، بیش از پیش مورد تایید قرار گرفته است. اولین گام در بازاریابی، بخش بندی بازار است و برای این کار، آگاهی از ویژگی ها و نیازهای مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش ها نشان داده است که مشخصه هایی مانند میزان جمعیت، توزیع سنی، میزان درآمد، ...  بیشتر

اولویت بندی زیرمؤلفه‏ های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن‏آوری- اطلاعات مربیان تیم‏های ملی جمهوری اسلامی ایران

محسن رئیسی نژاد؛ حبیب هنری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مقایسه زیر مؤلفه­های موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن­آوری اطلاعات مربیان تیم­های ملی جمهوری اسلامی ایران می­باشد. روش تحقیق مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی و روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری شامل مربیان تیم­های ملی اعزامی به شانزدهمین دوره بازی­های آسیایی گوانگ­ژو، که تعداد آنها 42 نفر ...  بیشتر

بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان

فرزاد غفوری؛ فرزاد خواجه؛ حبیب هنری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین ریسک­پذیری و توجه به نظرات زیردستان و مافوقان در بین مدیران ورزشی انجام شد. برای این منظور 128 نفر از مدیران میانی سازمان‏های ورزشی (84 درصد مرد و16 درصد زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقَق ساخته بوده که روایی و پایایی آن با نظر متخصَصین تأیید شد. پرسشنامه­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر

شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.480

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می­باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در آن 307 نفر از کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه­های استاندارد مدیریت زمان با(89/0 =α) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی جزنی(76/0 =α) ...  بیشتر

بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه‌های ورزش قهرمانی

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محمد رحیمی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف تحقیق بررسی وضعیت رسانه­های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه­ها و ابعاد مختلف ورزش قهرمانی است.روش تحقیق توصیفی- مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و اطلاعات آن به صورت میدانی جمع­آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزه­ رسانه و ورزش کشور و همچنین ورزشکاران ملی­پوش بود. نمونه آماری تحقیق شامل 150 نفر و ...  بیشتر

ارتباط نقش‌های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه‌های گروهی با توسعه ورزش دانش‌آموزی

زهرا مرادی؛ مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ فهیمه نگین تاجی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش تعیین میزان ارتباط بین نقش­های چهارگانه رسانه­های گروهی (اطلاع­رسانی، آموزشی، فرهنگ­سازی، مشارکت اجتماعی) با توسعه ورزش­ دانش­آموزی است. روش تحقیق همبستگی، روش اجرا پیمایشی و گردآوری داده­ها به صورت میدانی بود. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق­ساخته 48 سؤالی استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ...  بیشتر

ارتباط تجاری سازی و نوآوری با رفتار آتی مشتریان باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهرکرج

مهدی بابایی؛ عباس خدایاری

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.10998

چکیده
  هدف از انجام تحقیق بررسی ارتباط تجاریسازی و نوآوری با رفتار آتی مشتریان باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهر کرج بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی–همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان مرد باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهر کرج بود. تعداد 200 نفر به روش در دسترس، نمونه آماری تحقیق را تشکیل داد. از پرسشنامههای تجاریسازی منصورپور ...  بیشتر

تأثیر اقتصادی گردشگری ورزشی مسابقات بینالمللی تور دوچرخه سواری آذربایجان

فریبا عسکریان؛ افشار جعفری

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11010

چکیده
  بررسی تأثیر صنعت نوین گردشگری ورزشی یکی از اقتصادیترین فعالیتها در فرایند رشد ملی است. تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر اقتصادی گردشگری ورزشی مسابقات بینالمللی تور دوچرخهسواری آذربایجان انجام گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و به شکل پیمایشی، انجام پذیرفت. جامعه و نمونۀ آماری تحقیق یکسان و شامل 6 تیم خارجی و 8 تیم داخلی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشیدر بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی (2004 – 1996)

فرشاد تجاری؛ الهام فرهاد فر؛ علی زارعی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 17-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در سه دوره از بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی 1996 الی 2004 می­باشد. نمونه­ها به روش نمونه­گیری هدفدار انتخاب شده­اند. از مطالعه کتابخانه­ای استفاده شده و روش تحقیق از نوع گذشته­نگر، کاربردی و توصیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که پخش تلویزیونی و خبررسانی، مجموع بینندگان ...  بیشتر

بررسی عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ

رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ صلاح دستوم

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 17-34

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی- بهداشتی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه تشکیل می­دادند. نمونه تحقیق 278 معلم تربیت بدنی درنظر گرفته شد. برای نمونه­گیری از روش خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده شد. به منظور ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب

اکبر فرید فتحی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 17-36

چکیده
  این پژوهش کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب را از نظر جذابیت و قابلیت استفاده و طبق نظر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی کرده است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که به صورت اینترنتی و توسط 521 نمونه آماری تکمیل گردید، انجام شد. وب سایت فدراسیون‌های فوتبال، کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، دو ...  بیشتر

ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ محمد سررشته‌داری؛ اکبر جابری

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 19-34

چکیده
  هدف از تحقیق، تعیین ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی روزنامه­نگاران ورزشی می‏باشد. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا به صورت پیمایشی و روش گردآوری داده­ها میدانی است. جامعه آماری شامل روزنامه­نگاران و خبرنگاران ورزشی ایران، حجم نمونه آماری 120 نفر که به روش غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد. از آمار توصیفی همچون میانگین، ...  بیشتر

بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر

فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ مهدی مرادی؛ جواد خزائی پول

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.481

چکیده
   هدف پژوهش حاضر کشف روابط  بین ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی  با تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی با استفاده از روش مدلسازی  معادلات ساختاری(SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی  سال 1392 به شهر نوشهر به عنوان ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد

فرزانه فاتح؛ سعید آهار؛ فرزانه مرادپور؛ مسعود سلیمانی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.10999

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان در باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بودند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت و استفاده از باشگاه را داشتند که تعداد آنها حدود 2000 نفر بود. ...  بیشتر

تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد

انیس منیعی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11011

چکیده
  تجارت الکترونیک طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد آنان بود. روش تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی و دادهها به شکل الکترونیکی جمعآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، تمام افراد ایرانی است که طی سال 95-1394 حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی ...  بیشتر

نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

اکبر جابری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ فرزانه مظلومی سوینی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.384

چکیده
  چکیده امروزه جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه­ها یکی از دغدغه­های اصلی در فوتبال حرفه­ای و صنعت ورزش می­باشد که می­تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه­ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات تماشاگران در خصوص نقش  بهبود خدمات در ورزشگاه­ها بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر

بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات شهربازی های روباز شهر تهران

پوریا ازگلی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 35-50

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت مشتریان ازخدمات شهربازی‏های روباز شهر تهران بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‏باشد. شیوۀ جمع‏آوری داده‏ها میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‏ای بود که روایی آن به وسیله جمعی از اساتید برجسته مدیریت ورزشی کشور تأیید و پایایی آن با آلفای ...  بیشتر

رابطه مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان

فاطمه بهمنی؛ نادیا حمزه لو؛ محبوبه تقوی؛ غلامعلی کارگر

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 35-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ مدیران و معاونین اداره‏های تربیت بدنی شهرستان­های استان مرکزی، رئیسان و نائب رئیسان هیئت‏های ورزشی بود (121 ...  بیشتر

رابطه بین میزان خلاقیت مربیان با عملکرد تیم‏های ورزشی آنها

غلامرضا شعبانی بهار؛ علی یلفانی؛ جواد اقبالیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 37-50

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین خلاقیت مربیان با عملکرد تیم­های ورزشی فوتسال و والیبال می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را، مربیان تیم­های ورزشی والیبال و فوتسال (خانم­ها و آقایان) شرکت­کننده در مسابقات سراسری دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل داده است که براساس جدول مورگان و کرجسای72 نفر از آنها به صورت تصادفی ...  بیشتر

ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ فروغ فتاحی مسرور؛ صلاح دستوم

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 37-56

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین ادراک از منابع قدرت مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جودوکاران لیگ برتر تشکیل می­دادند. در این تحقیق نمونه آماری 115 جودوکار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­های اطلاعات فردی، پرسشنامه ...  بیشتر

مقایسه بهره وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران

احمد محمودی؛ حسن قامتی؛ احمد نیک سرشت

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 39-64

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.482

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه بهره­وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مقایسه­ای بود که بصورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه استخرهای سرپوشیده شهر تهران(خصوصی و دولتی) بود(N=239). بدین منظور 75 نفر از مدیران استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی (41 مدیر از استخرهای خصوصی و 34 مدیر ...  بیشتر

ارتباط سبک رهبری (تحول گرا و عمل گرا) و عزت نفس مدیران ورزش کشور

مریم دباغ طربقه ی؛ رضا صابونچی؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 44-58

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.387

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عملگرا مدیران ورزشی کشور بود. 137نفر از مجموع240 نفر مدیران ورزشی (مدیران کل، معاونین و رؤسای فدراسیون ورزشی، دو نایب رئیس آن ها) با استفاده از جدول مورگان و مشخص و به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری MIQ با 41 سؤال و عزت نفس کوپر اسمیت با ...  بیشتر

مدیریت فضاهای ورزشی مدارس از دیدگاه اصول زیباییشناسی

فرحناز قاسمیان؛ فرزاد غفوری

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11000

چکیده
  هر فضای معماری، به خصوص فضای معماری مدارس، باید شرایط مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی کاربران را فراهم آورد و ارزش زیبایی شناختی محیط آموزشی به عنوان عاملی برای حفاظت از محیط آموزشی استفاده میشود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عناصر معماری با میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی بود و بر روی 400 تن (189 دختر و 211 پسر) از دانش ...  بیشتر

تحلیل دلایل حضور تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۸ و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره

مهرداد محرم زاده؛ فرهاد فتحی؛ محمد سیوان نوری

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11014

چکیده
  هدف: تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که دلیل حضور آن‌ها در رقابت­های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، تعیین دلیل­های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. روش­شناسی: پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری آن کلیه تماشاگران تیم ملی ایران ...  بیشتر

تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مؤلفه‌های ورزش با تأکید بر نظریه‏ های نابرابری جنسیتی

آزیتا شهپرتوفیق؛ سارا کشکر؛ محمود باهمت؛ ابراهیم دلدار

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 51-74

چکیده
  رسانه‏ها از مهمترین ابزارها برای انتقال پیام‏ها، اخبار و اطلاعات گوناگون هستند. این ابزار که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار می‏گیرد، در حال انتقال پیام‏هایی است که در جهت منافع و اهداف آنها باشد. در حیطه ورزش نیز این مسئله پررنگ است. از بین انواع رسانه­ها، نشریات از جمله، مجله از توجه ویژه­ای در میان مردم برخوردار ...  بیشتر