اولویت بندی زیرمؤلفه‏ های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن‏آوری- اطلاعات مربیان تیم‏های ملی جمهوری اسلامی ایران

محسن رئیسی نژاد؛ حبیب هنری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مقایسه زیر مؤلفه­های موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن­آوری اطلاعات مربیان تیم­های ملی جمهوری اسلامی ایران می­باشد. روش تحقیق مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی و روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری شامل مربیان تیم­های ملی اعزامی به شانزدهمین دوره بازی­های آسیایی گوانگ­ژو، که تعداد آنها 42 نفر ...  بیشتر