رابطه مسئولیت‌پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج

ابوالقاسم عیسی مراد؛ نوشین جماعت لو

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 73-88

چکیده
  مسئولیت‌پذیری یکی از مؤلفه‌های وظایف اجتماعی است که رابطه مستقیمی با سلامت روان دارد بنابراین پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج پرداخته است. به این منظور 70 نفر از بانوان ورزشکار آماتور در رشته پیلاتس از باشگاه‌های کرج به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از شرکت‌کنندگان ...  بیشتر