بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر

فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ مهدی مرادی؛ جواد خزائی پول

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.481

چکیده
   هدف پژوهش حاضر کشف روابط  بین ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی  با تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی با استفاده از روش مدلسازی  معادلات ساختاری(SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی  سال 1392 به شهر نوشهر به عنوان ...  بیشتر

نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

اکبر جابری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ فرزانه مظلومی سوینی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.384

چکیده
  چکیده امروزه جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه­ها یکی از دغدغه­های اصلی در فوتبال حرفه­ای و صنعت ورزش می­باشد که می­تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه­ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات تماشاگران در خصوص نقش  بهبود خدمات در ورزشگاه­ها بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر

عوامل مؤثر در موقعیت اجتماعی دبیران تربیت بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان متوسطه شهر اصفهان

مسعود نادریان جهرمی؛ اکبر جابری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 105-121

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پایگاه اجتماعی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش­آموزان مقطع متوسطه در شهر اصفهان بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده­اند. با استفاده از فرمول تعداد 310 نفر به صورت نمونه­گیری تصادفی هدفمند به عنوان ...  بیشتر