نویسنده = مرجان صفاری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رابطه ی حامی مالی با ارزش ویژهی نشان تجاری

دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 146-169

10.22054/qrsm.2019.11110

مرجان صفاری؛ سجاد نعمت زاده