عوامل مؤثر در موقعیت اجتماعی دبیران تربیت بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان متوسطه شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی پایگاه اجتماعی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش­آموزان مقطع متوسطه در شهر اصفهان بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده­اند. با استفاده از فرمول تعداد 310 نفر به صورت نمونه­گیری تصادفی هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ای محقق­ساخته شامل 44 سؤال بود که پایگاه اجتماعی معلمان را در چهار مؤلفه (مهارت تخصصی و حرفه­ای، خصوصیات شخصیتی و روابط انسانی، خصوصیات ظاهری و عوامل مادی) ارزیابی می­کرد. پاسخگویان به سؤالات بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از خیلی زیاد (5) تا خیلی کم (1) پاسخ می­دادند. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصان و صاحب­نظران و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS17 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که «خصوصیات شخصیتی و روابط انسانی» بیشترین تأثیر را در ارتقاء موقعیت اجتماعی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش­آموزان دارد. پس از آن «مهارت­های تخصصی و حرفه­ای»، «وضعیت ظاهری» و «عوامل مادی» به ترتیب بیشترین نقش را در  تقویت پایگاه اجتماعی معلمان داشته­اند (01/0≥P و 48/59=F).
 

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

ابیضی، حجت­الله. (1376). بررسی نیازهای مادی و معنوی (عزت نفس) معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان (گزارش تحقیق). تهران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان­های تهران.

ادیبی، حسین.(1384). جامعه‌شناسی طبقات اجتماعی. تهران: انتشارات دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.

اصلانخانی، محمدعلی. (1383). نقش مدیران و والدین در ارتقاء کیفیت برنامه‌های تربیت بدنی مدارس. مجله زیور ورزش، شماره 26.

اصل سعیدی‌پور، سعید. (1373). بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس استان خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

افتخاری، جواد. (1377). بررسی و مقایسه امکانات و بودجه و نیروی انسانی تربیت بدنی مدارس پسرانه دولتی و غیر انتفاعی شهرستان کرج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان.

اولیوا، پیتر، اف. (1379). نظارت و راهنمائی آموزشی در مدارس امروز. ترجمه: احمدی، غلامرضا و شهابی، سعیده. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

باطنی، حافظ. (1372). بررسی عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت شغلی معلمان تبریز. چکیده دومین سمینار ارائه یافته‎های پژوهشی.

بنار، نوشین. (1381). بررسی هدف دانش‌آموزان از فعالیت در کلاس­های تربیت بدنی مدارس راهنمائی و دبیرستان رشت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

ترک­فر، احمد. (1377). بررسی وضعیت برنامه‌های تربیت­بدنی و ورزش در مدارس غیر انتفاعی استان کهکیلویه و بویراحمد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

دهقان،‌ داریوش. (1376). گزارش همایش بین­الملل بانکوک. تهران: ‌انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شماره9.

شعبانی، حسین. (1378). بررسی جایگاه اجتماعی معلمان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از دیدگاه خود آنان و اولیای دانش­آموزان (گزارش تحقیق). سمنان: اداره کل آموزش و پرورش.

صافی، احمد. (1386). سیمای معلم. تهران: انتشارات انجمن اولیا ومربیان وزارت آموزش و پرورش.

غلامی، هاشم. (1389). وضع کنونی آموزش و پرورش و سیمای آینده. انتشارات اطلاعات.

قاسمی‎نژاد، حمید و اسماعیلی، رضا. (1383). بررسی شأن و موقعیت اجتماعی معلمان از دیدگاه دانشآموزان مدارس راهنمایی تحصیلی و متوسطه استان اصفهان، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، شورای تحقیقات.

کاردان، علی­محمد. (1384). علل تنزل مقام معلم در جامعه. انتشارات دانشگاه تهران.

لی،‌ جان. (1388). پایگاه اجتماعی معلمان در تایوان. ترجمه: کیومرث احمدی، تهران: انتشارات نشر نی.

مقدس، علی‌اصغر. (1388). سنجش منزلت مشاغل در شهر شیراز. ‌شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

نیک گهر، عبدالحسین. (1391). مبانی جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات رایزان.

 

 

منابع لاتین

Bloot, R., Browne, J. (1994). Factors Contributing to the Lack of Female leadership in school Physical Education, Journal of teaching in Physical Education. 14, 34- 59.

HANUSHEK, E.A., J. F. KAIN, AND S. G. RIVKIN. (2002). “Inferring Program Effects for Specialized Populations: Does Special Education Raise Achievement for Students with Disabilities?”Review of Economics and Statistics, 84, 584–599.

HANUSHEK, E. A., AND S.G. RIVKIN. (2004). “How to Improve the Supply of High Quality Teachers,”in Brookings Papers on Education Policy 2004, ed. by D. Ravitch.Washington, DC: Brookings Institution Press, 7–25.

 Hogenbirk,Pieter et al .(2006). Leraren:Klikt't professonaliseren voor een ict-practijk, Utrecht: Inspectie van het onderwijs(In duch).

JEPSEN, C., AND S. G. RIVKIN. (2002). “What Is the Trade-Off Between Smaller Classes and Teacher Quality?” National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

KAIN, J. F., AND D. M. O’BRIEN. (1998). “A Longitudinal Assessment of Reading Achievement: Evidence from the Harvard/UTD Texas Schools Project,” University of Texas at Dallas, Dallas, TX.

KAIN, J. F. (2001). “The UTD Texas Schools Microdata Panel (TSMP): Its History, Use and Ways to Improve State Collection of Public School Data,” Paper Prepared for The Secretary’s Forum on Research and Value-Added Assessment Data, U.S. Department of Education;http://utdallas.edu/research/tsp/index.htm.

LEVAˇCI´C, R., AND A. VIGNOLES. (2002). “Researching the Links Between School Resources and Student Outcomes in the UK: A Review of Issues and Evidence,” Education Economics, 10,313–331.

Levent Ince et al. (1998). The effects of professtional development on Technological Competency and Attitudes Urban physical Education teachers have Toward using Technology, Journal of teaching in physical Education, 259, 428- 440.

RIVKIN, S. G., E. A. HANUSHEK, AND J. F. KAIN. (2005). “Variable Definitions, Data, and Programs for ‘Teachers, Students, and Academic Achievement’,” Econometrica Supplementary Material, 73, 2. www.econometricsociety.org.

ROBERTSON, D., AND J. SYMONS. (2003). “Do Peer GroupsMatter? Peer Group versus Schooling Effects on Academic Attainment,” Economica, 70, 31–53.

STINEBRICKNER, T. R. (2002). “An Analysis of Occupational Change and Departure from the Labor Force,” Journal of Human Resources, 37, 192–216.

SUMMERS, A. A., AND B. L. WOLFE. (1977). “Do Schools Make a Difference?” American Economic Review, 67, 639–652.

Tozer, S., and Horsiey, H. (2006). Professtional Development of Teachers in physical Education – where are we now? Journal of Teaching in physical Education, 25, 450- 456.

WOESSMANN, L. (2004). “Educational Production in Europe,” Paper Presented at 40th Meeting of Economic Policy in Amsterdam Ifo Institute for Economic Research at the University of Munich